skip to Main Content
Menu
  • News

Samenvatting Nederlandstalig / Summery in Dutch 

 Op donderdag 8 februari, om 12:30, zal Ilja Croijmans zijn proefschrift getiteld Wine expertise shapes olfactory language and cognition verdedigen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

In de meeste westerse talen, zoals Engels en Nederlands, is het lastig om over geuren en smaken te praten. Er bestaan in die talen geen abstracte woorden voor geuren zoals die er zijn voor bijvoorbeeld kleuren. Ilja Croijmans’ (1988) onderzoek laat zien dat ervaring helpt om beter over geuren en smaken te praten, en dat ervaring daarnaast ook beïnvloedt hoe men over geuren en smaken nadenkt. Het onderzoek laat zien dat wijnexperts beter zijn in het beschrijven van de geur en smaak van wijn dan leken: wijn werd door de experts informatief en consistent beschreven. Maar dit was niet het geval voor andere alledaagse geuren, zoals die van koffie. Ander onderzoek uit het proefschrift laat zien dat wijnexperts beter zijn in het inbeelden en onthouden van complexe geuren uit wijn dan leken, maar wederom geldt dit niet voor andere geuren.

Taal kan denken beïnvloeden. Wanneer je iets goed in woorden is uit te drukken is het vaak ook zo dat je het beter kunt onthouden. Croijmans vroeg zich daarom af of het feit dat experts goed zijn in het beschrijven van wijn mogelijk verklaart dat ze wijn ook goed kunnen onthouden. Uit het laatste onderzoek uit zijn proefschrift blijkt echter dat dit niet het geval is: voor wijnexperts zijn taal en geheugen voor wijn twee verschillende aspecten van hun expertise.

Ilja Croijmans

024-3620008

@icroy

 

Samenvatting Engelstalig / Summary in English (150 woorden/words)

On Thursday, February 8th, Ilja Croijmans will defend his PhD thesis titled Wine expertise shapes olfactory language and cognition at the Radboud Universiteit in Nijmegen.

In most western languages, like English and Dutch, it is difficult to talk about smells and tastes. There are no specific abstract words to describe smells like there are for example for colors. The research of Ilja Croijmans (1988) shows that experience can help to become better at talking about smells and tastes, and that expertise affects other thought processes (i.e., cognition) as well. The research shows wine experts are better at describing wine than novices: wine experts gave informative reviews of wine, and described different wines consistently. However, this finding was restricted to wine and does not extend to other, common smells or complex smells found for example in coffee. Furthermore, wine experts were found to be better at remembering and imagining wine than novices, but again, this was only the case when the smells originated from wine.

Language can affect thought. When something is expressible in language, it is often easier to remember. Croijmans investigated whether the finding that wine experts were good at describing wine could explain their better memory for wine. The findings suggest this is not the case for wine experts: language and memory are two separate aspects of wine expertise.

Ilja Croijmans

024-3620008

@icroy

Back To Top
Search